Assessorament

 

Servei d'informació sobre subvencions

A través del Consorci de Vivers, les empreses que s'instal·len a El Niu tenen al seu abast la informació sobre diverses línies de subvenció que els poden resultar interessants, en l'àmbit autonòmic, estatal i europeu.

 

Suport empresarial

Per tal de donar suport als emprenedors en el món dels negocis, els usuaris d'El Niu poden disposar d'un mentor. Considerem aquesta figura l'empresari normalment jubilat, que aposta per dedicar el seu temps desinteressadament a una persona emprenedora.

El Consell Comarcal del Pla de l’Estany i SECOT han signat un conveni que té com a objecte iniciar un marc de col·laboració estable entre les dues institucions per tal de donar suport a les noves iniciatives empresarials i al teixit d’emprenadories del seu entorn.

 

SECOT és una associació sense ànim de lucre, creada l’any 1989, que agrupa a professionals de tots els sectors de l’economia i de totes les àrees de gestió, que, havent finalitzat la seva dedicació professional, desitgen aportar la seva experiència de gestió empresarial en règim de voluntariat a petites empreses i entitats de suport a la creació d’empreses amb pocs recursos per accedir a la consultoria comercial.

El Niu
Centre d'iniciatives empresarials del Pla de l'Estany - Seu de Can Puig de la Bellacasa - c/Catalunya, 48 - 972 57 35 50
Consell Comarcal Pla de l'Estany