SEDIP ofereix serveis d’enginyeria per la industria productiva en el camp de la consultoria, assessoria, gestió, projecció i control en la execució. Col·laborant en projectes d’ampliacions, millores i noves instal·lacions. Centrats sempre en trobar les millor solucions possibles per la operativitat, productivitat, qualitat, seguretat i facilitat de manteniment de les instal·lacions industrials dels nostres clients.

https://www.sedip.net

 

Suport a grups de recerca en el processament, anàlisi, visualització i interpretació de dades Òmiques (high-throughput), així com proporcionar infraestructura IT, formació i serveis de consultoria. Desenvolupament de workflows i pipelines bioinformàtics. Donar suport als científics en el processament, anàlisi, interpretació i publicació de dades de Next Generation Sequencing. Analitzar i integrar dades òmiques per respondre qüestions científiques complexes. Oferir serveis de formació i consultoria a grups d'investigació.

sergisayolspuig@gmail.com

Telèfon: 666 083 638

 

Professional “freelance” especialitat en el sector de l’automòbil i les seves variants.

Adquisició vehicles:  Ajudem a prendre la millor decisió amb l’elecció del vehicle més adient a les necessitats d’utilització(Compra, Leasing, Renting). Fem estudis tant  tècnics com financer i fiscals.
Transformacions: Assessorament a empreses que necessiten una adaptació del vehicle. Especialització en adaptacions per a persones amb mobilitat reduïda. Modificació del combustible emprat a GLP per la reducció de NOx i el CO2.
Transport de mercaderies: Representació a Trans-Empordà on es potencia el transport de mercaderies en l'àmbit europeu.
Auditories: Col·laboració amb l’empresa TKS Outsourcing Group tant en la realització d’auditories d’estoc de concessionaris com d’auditories d’Estàndards de marques automobilístiques.

ll.freixa@gmail.com

telèfon: 629 770 711

 

A eFoodPrint desenvolupem software i serveis dirigits al sector agrícola. L’objectiu principal d’eFoodPrint és facilitar eines de software per a digitalitzar la informació, facilitar l’anàlisi de resultats i obtenir prediccions amb eines de Big Data.

Treballem per a cooperatives agràries, empreses productores, empreses de distribució de fitosanitaris i consultores.

http://efoodprint.com/

 

Eduard Caula Paretas
Advocat col·legiat ICAG amb número 3531
Llicenciat en Dret, graduat en estudis jurídics, post-grau en mediació, civil mercantil i concursal. Grau de Criminologia en curs.
20 anys d'experiència laboral en l'àmbit de l'Administració Pública autonòmica i local. 

http://www.lexduo.cat

 

FIL ARQUITECTURA TÈCNICA   

 

 FiL Arquitectura Tècnica, som dos professionals de l’arquitectura tècnica que realitzen les tasques atribuïdes en el marc de la llei LOE 38/1999. Tant sigui com a Director de l’execució de l’obra, com a tècnic integrant de la direcció facultativa d’una obra en construcció, dirigint l’execució material i duent a terme el control de qualitat; com també realitzant projectes de determinades obres de construcció, rehabilitació, reparació, adaptació i consolidació d’edificis construïts, tenint en compte el marc de la llei que ho estableix.

Per altra banda també es desenvoluparan tasques relacionades amb la seguretat i salut a les obres de construcció, desenvolupant la coordinació de seguretat i salut. Així com també treballs de  topografia com ara aixecaments i replantejos.

fil@aparellador.cat

Telèfon: 667 011 357

 

Som un grup de professionals del sector industrial dedicats a la digitalització de les empreses. Utilitzant diferents sistemes de la informació i mitjançant el tracte proper amb els clients, aconseguim donar solucions personalitzades per millorar la productivitat de les empreses de qualsevol sector.

Dissenyem els sistemes i xarxes que habiliten la indústria 4.0 mitjançant la nova corrent tecnològica dels dispositius connectats loT podem adquirir informació valuosa dels processos industrials de qualsevol localització. Poder recopilar aquesta informació rellevant i presentar-la correctament és clau per poder ajudar a la presa de decisions.

www.bansix.com

info@bansix.com

Telèfon: 651 531 101

El Niu
Centre d'iniciatives empresarials del Pla de l'Estany - Seu de Can Puig de la Bellacasa - c/Catalunya, 48 - 972 57 35 50
Consell Comarcal Pla de l'Estany