Zona de Treball - coworking

El Niu disposa d'un espai de coworking de 100m2 distribuït en 10 llocs de treball, adaptats per facilitar la incorporació i el creixement de les empreses. Cada lloc de treball està format per un escriptori amb endolls pels aparells necessaris, i un armariet per guardar els documents i altres pertinences.

Sala de formació i convencions

La sala de formació, de 70,50 m2, situada a la planta pis de l’edifici, està totalment equipada per a la realització de cursos i activitats de formació. Té una capacitat aproximada de 30-35 persones.

La sala pot ser utilitzada tant per les empreses establertes a El Niu com per empreses externes. Cal que consultin la disponibilitat de la sala i facin una petició de reserva.

L’ús d’aquesta sala suposa un cost addicional al pagament mensual de l'estada a El Niu.

 

   

 

 

 

 

 

 

        

    

 

 

El lloguer de la sala de formació inclou els següents serveis:

 1. Equipaments de la sala: Els equips que es lloguen conjuntament amb la sala són el projector, la pantalla tàctil i la pissarra blanca.

2. Connexió inalàmbrica WIFI

3. Calefacció i aire condicionat

4. Sala d’espera, font d'aigua i els lavabos.

 Aquests serveis estan situats a la planta baixa de l’edifici.

Preu sala de formació i sala de reunions

Durada

Preu

 

Fins a 5 hores

10€/hora

 

Més de 5 hores

5€/hora

 

     
     
   

 

 En el cas que la utilització de l'espai tingui per objecte la realització d'una activitat amb un interès social i d'àmbit comarcal, podrà ser bonificat fins el 50% de l'import establert.

Sala de reunions

Totes les empreses d'El Niu podran utilitzar lliurament la sala de reunions, per petites trobades amb els clients o per realitzar trucades privades, la qual té una superfície de 12,50m2, i està situada a la planta baixa del mateix edifici al costat de la sala d’espera de 10,50m2.

 

El Niu
Centre d'iniciatives empresarials del Pla de l'Estany - Seu de Can Puig de la Bellacasa - c/Catalunya, 48 - 972 57 35 50
Consell Comarcal Pla de l'Estany