Carta de presentació del president

El Consell Comarcal del Pla de l’Estany va posar en funcionament l'1 de març de 2011 el Centre d’Iniciatives Empresarials del Pla de l’Estany El Niu, un equipament que vol facilitar un espai de treball, amb els serveis necessaris, a les iniciatives empresarials que si vulguin acollir.

L’edifici d’El Niu es troba al costat de la seu del Consell Comarcal, ubicat en l’espai d’una de les antigues masoveries que formava part del conjunt històric de Can Puig de la Bellacasa.

La voluntat del Centre d’iniciatives empresarials rau en la idea de proporcionar un únic espai de treball, compartit entre diversos emprenedors, que ha de permetre la interrelació de les diferents propostes empresarials. Dins aquest espai, cada usuari podrà utilitzar un lloc de treball així com la sala de reunions, la sala d’espera.

D’altra banda, l’edifici també disposa d’una sala de formació totalment equipada per a la realització de cursos, tallers i activitats, i d’una sala de convencions amb capacitat per a trenta persones.

Aquesta centre s’adreça tant a emprenedors joves amb ganes de començar una aventura empresarial pròpia com a persones amb experiència laboral contrastada que volen començar a treballar pel seu compte.

Els emprenedors que vulguin intentar tirar endavant les seves iniciatives empresarials a El Niu podran fer-ho amb un cost molt assequible i podran beneficiar-se de tot el seguit d’instal·lacions, serveis logístics, tecnològics i de dinamització que ofereix el nou centre.

Francesc Castañer i Campolier

President del Consell Comarcal del Pla de l'Estany

 

 

 

 

 

 

El Niu
Centre d'iniciatives empresarials del Pla de l'Estany - Seu de Can Puig de la Bellacasa - c/Catalunya, 48 - 972 57 35 50
Consell Comarcal Pla de l'Estany