Preus

Els preus inclouen:

  • Lloc de treball amb escriptori i armariet.
  • Consum elèctric
  • Calefacció i aire condicionat
  • Sala de reunions, sala d'espera 

 

Els preus públics aprovats són el següents: 

Període Preu públic
Mensual   50€

 

 A l'inici de l'estada l'usuari haurà d'abonar un import de 50€ com a fiança que se li tornarà al final del contracte i un cop s'hagi comprovat que l'estat del mobiliari i de les claus és correcte.

 

El Niu
Centre d'iniciatives empresarials del Pla de l'Estany - Seu de Can Puig de la Bellacasa - c/Catalunya, 48 - 972 57 35 50
Consell Comarcal Pla de l'Estany